shape
  shape

  Uluslararası Öğrenciler

  Uluslararası Öğrenciler

  Üniversitemiz Türk Dili konuşan devlet ve topluklara mensup öğrencileri bir çatı altında eğitme gayesi taşımaktadır. Bu bağlamda hür ve bilimsel düşünce gücüne, çağdaş bilgi ve beceriye, toplumsal sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, hoşgörülü, millî ve ahlâkî değerlere bağlı, sorgulayan, araştıran, girişimci,  demokratik ve laik devlet esaslarına bağlı, tarih ve kimlik şuuruna sahip bireyler yetiştirmeye önem vermektedir. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile bilim ve toplum hayatına katkıda bulunmaktadır.

  Türk Dünyasından Öğrenci Kabulü

  Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Topluluklarından öğrenci seçimi Rektörlük tarafından yapılmaktadır. Çevrimiçi yapılan başvurularda, Rektörlükte kurulan komisyon tarafından belirlenen ölçütlere göre değerlendirilerek öğrenci seçimi yapılır.

  Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan üniversitemiz lisans programlarına 250 öğrenci kabul edilmektedir. Kabul edilen 200 öğrenciye tam burs (Türkiye ve Kazakistan Cumhuriyetleri tarafından eğitim destek bursu ve yılda bir defa öğrencilerin ülkelerine gidiş-dönüş yol ücretleri), 50 öğrenciye ise Türkiye Kotası verilmektedir.  Öğrenciler, barınma ve kişisel giderlerini kendileri karşılamaktadır.

  1 ) Türkiye’den gelen öğrenciler için üniversitenin sağladığı imkanlar nelerdir?

              Üniversitemize öğrenci alımı Kazakistan ile Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan yapılmaktadır. Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı, Türk Devlet ve Akraba Toplulukları öğrenci adayları için 200 kişiye burs kontenjanı ayırmaktadır. 50 kişiye ise Türkiye Cumhuriyeti tarafından kota verilmektedir. Türkiye’den gelen öğrencilerimiz ise bakanlığın vermiş olduğu 200 kontenjanın içinde yer almaktadır.

      Bu kontenjan içinde Türkiye ile Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan gelen öğrenciler hem Kazakistan tarafından hem Türkiye tarafından çift taraflı burs almaktadır. Ayrıca bu öğrencilerimize yurt için öncelik tanınmakta olup öğrenim süreleri boyunca yılda iki defa geliş ve dönüş olmak üzere, ülkelere göre belirlenmiş miktarda ulaşım ücreti desteği verilmektedir.

  2) Aynı şekilde diğer ülkelerden gelen öğrenciler için sağlanan imkanlar nelerdir?

              Türk Devlet ve Akraba Topluluklardan gelen öğrenciler hem Kazakistan tarafından hem Türkiye tarafından çift taraflı burs almaktadır. Ayrıca bu öğrencilerimize yurt için öncelik tanınmakta olup öğrenim süreleri boyunca yılda iki defa geliş ve dönüş olmak üzere, ülkelere göre belirlenmiş miktarda ulaşım ücreti desteği verilmektedir.

  3) Diğer ülkelerden öğrenci kabulünü hangi yollarla yapıyorsunuz? (Kaç ülkede sınav yapıyorsunuz? Anlaşmalı kurum ve kuruluşlar aracılığı ile öğrenci kabul ediyor musunuz? vb.)

        Diğer ülkelerden öğrenci kabulü Mütevelli Heyet Toplantısında karara bağlanıp onaylanarak Türk Devlet ve Akraba Topluluklarına göre ayrılan kontenjanlar doğrultusunda yapılmaktadır. Mart ayında öğrenci alımı için üniversitemiz web sitesinde ve sosyal medyalarımızda 4 dilde ilan yapılmaktadır.

              Yapılan başvurulara göre yakın bölgelerdeki adaylar ile yüz yüze sınav yapılmaktadır. Diğer bölgelerdeki adaylara online test modülü ile sınav yapılmakta ve sınav güvenilirliği açısından öğrenciler zoom üzerinden denetlenmektedir.

              Anlaşmalı kurum ve kuruluşlar aracılığıyla öğrenci kabulü yapılmamaktadır. Evrak kabulü ve değerlendirmesi, sınav ve öğrenci kabulü bizzat üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmektedir.

  shapes
  shapes
  shapes