shape
  shape
  Hazırlık Sınıfı

  Üniversitemiz, Kazakistan başta olmak üzere, Orta Asya coğrafyasında tercih edilen bir eğitim kurumu olma noktasında günden güne önemli ilerlemeler kaydetmektedir. Hazırlık Okulunda dil eğitimi alarak mezun olan öğrencilerimiz, yabancı dil bilmenin sağladığı avantajlarla farklı coğrafyalarda kendilerine yeni kapılar açma fırsatı yakalayabilmektedirler. Biz de Hazırlık Okulumuzda öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için tüm olanaklarımızı kullanarak öğrencilerimize her türlü desteği vermekteyiz. Hazırlık Okulu, üniversitemizin diğer fakültelerine göre daha farklı bir konumdadır. Çünkü Hazırlık Okuluna eğitim almaya gelen öğrencilerimiz, genellikle ailelerinden ilk defa ayrılmakta ve ilk defa farklı bir coğrafyada yaşamaya başlamaktadırlar. Bu nedenle de gençlerimize huzur ve güven dolu bir ortam sunarken onları hayata hazırlamak bizim en öncelikli görevimizdir.

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, hangi bölüme yerleştirilmiş olurlarsa olsunlar, bir yıl hazırlık sınıfı okumaları ve başarılı olmaları gerekmektedir. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilmektedir.

  Misyon ve Vizyonumuz

  Görevimiz; dil eğitimi konusunda öğrenciye sunulan olanakları geliştirerek eğitimi verilen dilleri en üst seviyede öğretebilmek, üniversite başarı sıralamasında ilk sıralarda yer almak, alt yapı eksikliklerimizi hızla gidermek, üniversitemizin bölgede tercih edilen bir eğitim kurumu olması için katkı sağlamak; akademik kadromuzu çağı takip eden kendini yenileyen genç ve dinamik bir yapıya dönüştürmek, ülkemizi Kazakistan coğrafyasında en iyi şekilde temsil edebilmektir.

  Amacımız; toplumsal değerlere saygılı, ahlaklı, sorumluluk sahibi, özgüveni yüksek, yaratıcı zekâya sahip, düşünebilen bireyler ve aldığı eğitimle üniversitemizi dünyanın farklı coğrafyalarında temsil eden gençler yetiştirebilmektir.

  Etik İlkelerimiz

  İnsan ilişkilerinde iyi niyet ve saygıya özen gösterme; kişilerin çıkar çatışmasından kaçınmasını sağlama; evrensellik, yenilikçilik ve iş birliği ilkeleriyle hareket etme; sorumluluk alabilme ve hesap verebilme; fakülte içinde bireyler ve birimler arası ilişkileri her zaman saygı çerçevesinde yürütme; dürüstlük, güvenilirlik, hak ve sorumlulukların farkına vararak hareket etme; çalışanların kariyerini etkileyecek ve verimini azaltacak her türlü etkenden uzak durma; insan ayrımcılığından kaçınma (etnik köken, cinsiyet, din, mezhep, ülke); farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin kültür, gelenek ve inançlarına saygı duyma; öğretim sürecini destekleme; öğrencinin bilgi düzeyi ve performansının arttırılması için çalışma.

  Hazırlık Okulu, Ahmet Yesevi Üniversitesinin 1/447 sayılı kararı ile 06.10.1997 tarihinde kurulmuştur. Kuruluş tarihinden itibaren başta Kazakistanlı ve Türkiyeli öğrenciler olmak üzere Türk topluluklarından gelen pek çok öğrenci Türkçe, Kazakça, Rusça ve İngilizceyi kur sistemine göre öğrenmektedirler. Öğrenciler, Hazırlık Okulunda güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki dönem boyunca sadece dil eğitimi almaktadırlar. Hazırlık Okulunda okuyan öğrenciler gruplara ayrılarak her grupta iki dil öğretimi gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler dil öğrenimini tamamladıktan sonra fakültelere geçerek branş eğitimlerini devam ettirmektedirler.

  Hazırlık Okulu öğrencileri eğitim-öğretim döneminde 3 ayrı gruba ayrılmaktadır. Birinci grup Türk Kotası (TK) öğrencileridir: Bu öğrenciler Kazakistan vatandaşı olup Türkiye Cumhuriyeti bursu alarak okuma hakkına sahiptirler. Eğitim-öğretim yılı sonunda dil eğitiminde başarılı olan öğrenciler öğrenim süresince Türkiye bursuyla okumaktadırlar. İkinci grup ise Türk Dünyası (TD) öğrencileridir: Bu öğrenciler çeşitli ülke ve Türk Cumhuriyetlerinden gelmekte ve Kazakistan Cumhuriyeti bursu ile okumaktadırlar. Türk Dünyası için 200 kişilik kontenjan verilmektedir. Üçüncü grup ise Türkiye (TR) öğrencileri; bu öğrenciler de Kazakistan Cumhuriyeti bursu ile okumaktadırlar.

  Kütüphane ve Okuma Salonu

  Enstitü bünyesinde kurulan kütüphanemiz Hazırlık Okulu binasında ders çalışma ve kitap okuma ortamına uygun olarak düzenlenmiştir. Kütüphanemiz araştırmacıların ve öğrencilerin eğitim, öğretim, araştırma ve genel kültür gereksinimlerine cevap vermektedir. Kütüphanemiz satın alınan ve bağış olarak gelen bilgi kaynaklarıyla günden güne daha da zenginleşmektedir. Kütüphanemizle iç içe bulunan okuma salonu özellikle yurtta barınan öğrencilerin çalışmasına olanak sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Kütüphane ve okuma salonunda çok sayıda kaynak kitap, çeşitli sözlükler, süreli yayınlar, gazete ve dergiler bulunmaktadır. Öğrenciler ihtiyaç duyulan kaynaklara kütüphane memurunun sorumluluğunda ulaşabilmektedir. Hazırlık Okulu öğrencileri, Kentau Hazırlık Okulu Kütüphanesinin yanı sıra, ihtiyaç duyduğu takdirde Türkistan’daki ana kampüste yer alan kütüphane binasından da yararlanabilmektedir.

  Kentau Hakkında

  Kazakistan’ın güney bölgesinde yer alan Kentau şehri 1955 yılının ağustos ayında kurulmuştur. “Kentau” kelime anlamı olarak “maden dağı” anlamına gelmekte ve şehir olarak Karadağ’ın eteğinde bulunmaktadır. 1950’li yıllarda bölgede yer alan işletme, fabrika ve maden ocaklarında çalışmak üzere pek çok insan bu bölgeye göç etmiştir. Ruslar tarafından Kentau şehri kurularak göçle gelen insanlara yerleşim alanı sağlanmıştır. Bu dönemde başta Ruslar olmak üzere şehre Yunanlılar, Almanlar, Koreliler ve Çeçenler göç etmiştir. 1980- 1990 yıllarında ise şehirdeki işletme ve fabrikaların kapatılmasıyla birlikte burada yaşayan farklı milletler göç ederek şehri boşaltmaya başlamışlar ve şehre Kazak halkı yerleşmiştir.

  Şehrin yerleşim planı oldukça düzenlidir ve havası oldukça temizdir. Şehir, özellikle geniş cadde ve meydanlarıyla dikkat çekmektedir. Ayrıca şehirde kütüphane, kültür merkezi ve parklarda çeşitli sosyal aktivitelerle karşılaşmak mümkündür.

  Kazakistan’ın 3. büyük şehri olan Çimkent, Kentau şehrine 260 km mesafede yer almakta ve Çimkent’te havaalanı bulunmaktadır. Kentau, üniversitenin ana kampüsünün bulunduğu Türkistan şehrine ise 30 km’dir. Türkistan Hazret Sultan Havalimanı da Aralık 2020’de hizmete açılmıştır. Türkistan şehrinde kurulan pazar Orta Asya’da yer alan büyük pazarlardan birisidir.

  Kampüs Hayatı

  Üniversitemizin ilk sırada yer alan hedeflerinden birisi, öğrenim gören öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını sosyal ve etkin bir şekilde değerlendirmesini sağlamak, spor ve sanat faaliyetleri düzenleyerek öğrencilerin bu etkinliklere katılımlarını sağlamaktır. Bu tür katılımlar özellikle Hazırlık Okulu öğrencileri için eğitim ve öğretimin bir parçası olmaktadır. Dil eğitimi alan hazırlık sınıfı öğrencileri katıldıkları faaliyetlerde hem farklı milletlerden arkadaşlarıyla kaynaşmakta hem de düzenlenen programlarda eğitimini aldıkları dili daha fazla geliştirebilme olanağı bulabilmektedirler.

  Üniversitemiz uluslararası bir üniversite olması nedeniyle farklı milletlerden birçok öğrenciyi aynı çatı altında barındırmaktadır. Bu nedenle farklı milletlere ait oyun, dans ve müzik gibi alanlarda öğrencilerimiz kültürel bilgilerini arttırma fırsatıyla karşılaşmaktadırlar.

  Öğrencilerin yeteneklerine göre spor müsabakaları, konserler, tiyatrolar vb. etkinlikler düzenlenmektedir. Bu tür etkinlikler genelde öğrenci kulüpleri aracılığıyla ya da özel günler için organize edilen programlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Kulüp ve program faaliyetlerinin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan mekân, malzeme, araç ve gereçlerin temin edilmesi kurumumuzun imkânlarıyla sağlanmaktadır.

  Üniversitemiz tarafından belirlenen günlerde öğrencilerimiz için Ahmet Yesevî ve Arslan Baba Türbeleri gibi tarihî ve kutsal yerlere geziler düzenlenirken ayrıca her yıl Nevruz Bayramı Şenlikleri de organize edilmektedir.

  Spor şenliği üniversitemiz kapsamında oldukça yoğun geçmekte, fakülteler arasında spor müsabakalarıyla birlikte heyecan ve eğlence dolu bir hafta yaşanmaktadır.

  Spor Hizmetleri

  Üniversitemiz Hazırlık Okulu binası giriş katında öğrencilerimizin gün içerisinde yararlanabileceği bir spor salonu bulunmaktadır. Salonda jimnastik, kondisyon aletlerinin yanı sıra tenis masaları bulunmaktadır. Yatakhane binasının arkasında öğrencilerimizin voleybol, basketbol ve futbol oynayabilmeleri için alanlar yer almaktadır.

  Öğrencilerimizin sportif faaliyetlere katılmaları için üniversitemiz kapsamında çeşitli spor müsabakaları düzenlenmektedir. Futbol, basketbol, voleybol, halat çekme, koşma, masa tenisi gibi yarışlara ek olarak; satranç ve Kazakistan’da “dokuz kumalak”, Türkiye’de ise “mangala” olarak bilinen zekâ ve strateji oyunlarıyla ilgili pek çok yarışmalar düzenlenmektedir.

  Sağlık Hizmetleri

  Kentau Hazırlık Okulu öğrenci yatakhanesi giriş katında 7/24 öğrencilerimizin sağlık problemlerine anında müdahale edilebilmesi için bir revir yer almakta ve burada çalışan hemşireler öğrencilere hizmet vermektedirler. Revirde ilk tedavi yapılmakta ve gerek görüldüğü takdirde rahatsız olan öğrenciler Türkistan’da yer alan üniversitemizin Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmektedirler.

  Ulaşım

  Hazırlık Okulu’nda öğrenim gören öğrencilerimiz için fakülte bahçesinde bir yurt bulunmaktadır. Öğrenciler yurttan yürüyerek 1-2 dakika içinde Hazırlık Okuluna ulaşabilmektedirler. Öğrencilere alışveriş imkânı sunan pazar yeri ile yurt arasındaki mesafe yürüyerek 4-5 dakika kadardır. Öğrenciler, şehrin çok büyük olmaması nedeni ile Kentau içerisinde yürüyerek ya da taksi aracılığıyla kısa sürede meydana ve şehir merkezine ulaşabilmektedirler.

  Ana kampüs Kentau şehrine yaklaşık olarak 30 km uzaklıktadır. Türkistan şehrine dolmuş veya taksiyle ulaşım sağlamak mümkündür.

  Barınma Hizmeti (Yurt)

  Hazırlık Okulu’nda okuyan öğrencilerimiz için Kentau şehrinde fakülte ile aynı bahçede yer alan 5 katlı bir yurt bulunmaktadır. Yurdumuz yaklaşık olarak 650 öğrencinin barınmasına olanak sağlamaktadır. Öğrencilerimizden yurt ücreti olarak yıllık cüzi bir miktar talep edilmektedir. Yurt binası kızlar ve erkekler olmak üzere ikiye ayrılmakta ve bina içerisinde yemekhane, revir ve televizyon odası öğrencilerimiz için hizmet vermektedir. Yurt odaları 4 veya 6 kişilik olmakla birlikte, odalarda öğrenci yatakları, dolaplar, masalar, sandalyeler yer almaktadır. Yurtta her katta mutfak yer almakta ve öğrencilerimiz isterlerse kendi yemeklerini yapmak için ücretsiz olarak bu mutfaklardan yararlanabilmektedirler.

  Beslenme

  Kentau Hazırlık Okulu binasında öğrenci kantini ve yurtta yemekhane işletilmektedir. Öğrenciler isterse fakülte kantininde isterlerse yurtta bulunan öğrenci yemekhanesinde günlük yemek ihtiyaçlarını çok uygun fiyata karşılayabilmektedirler. Kantin ve yemekhanede hem yemek çıkarılmakta hem de yemekhanenin kendi fırınında üretilen unlu mamuller satılmaktadır. Ayrıca öğrenciler istediği takdirde yatakhanenin her katında bulunan mutfak bölümlerini kullanarak kendi yemeklerini hazırlarken, buradaki gazlı ve elektrikli aletleri ücretsiz kullanabilmektedirler.

  Öğrenci Kulüpleri

  Türkçe Kulübü

  Öğrencilerle çeşitli programlar düzenlenerek Türkçe öğretiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. Öğrencileri dil öğrenim sürecinde tiyatro oyunlarına; şarkı, şiir ve kompozisyon yarışmalarına yönlendirerek dil gelişimine katkı sağlanması amacıyla tiyatro etkinlikleri yapmak hedeflenmektedir.

  İngilizce Kulübü

  Öğrencilerle çeşitli programlar düzenlenerek İngilizce öğretiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  Kazakça Kulübü

  Öğrencilerle çeşitli programlar düzenlenerek Kazakça öğretiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

  Kültür Salonu

  Kültür salonu, Dil Öğretim Merkeziningiriş katında yer almakta ve salonda konser, tiyatro, konferans, yarışma ve kulüp çalışmaları olmak üzere pek çok sosyal faaliyet gerçekleştirilmektedir.

  Öğrenci Kabulü

  Üniversitemize Türkiye, Kazakistan ve Türk Cumhuriyetleri ile Akraba Topluluklardan olmak üzere üç şekilde öğrenci kabul edilmektedir.

  Kazakistan’dan öğrenci kabulü, Kazakistan Cumhuriyeti’nin her yıl yapmakta olduğu UBT sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Kazakistan Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, Genel Devlet Sınavı (UBT) sonrasında üniversiteye verilen kontenjanlar dâhilinde bölüm ve programlara yerleştirilmek üzere kabul edilirler.

  Türkiye’den öğrenci kabulü, T.C. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, her yıl ÖSYM başkanlığınca yayınlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ilan edilen kontenjanlar ve şartlar kapsamında tercihlerine ve puanlarına göre yerleştirildikleri bölüm ve programlara kabul edilmektedirler.

  Türkiye ve Kazakistan dışından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci kabulü, rektörlüğün kurmuş olduğu Öğrenci Seçme Komisyonları aracılığıyla ya da öğrencilerin bireysel başvurularıyla yapılmaktadır. Diğer ülke ve topluluklara gönderilen komisyonlar Üniversite Senatosunun belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda öğrenci seçimlerini yapmaktadırlar. Mülakatla değerlendirilen öğrencilerin orta öğretim başarı puanları da dikkate alınmaktadır. Üniversite tarafından uygun görülen adaylar, eğitim alacakları bölüm ve programları dil hazırlık eğitimi sonunda belirlenmek koşuluyla üniversiteye kabul edilirler. Dil Öğretim Merkezinin dil eğitiminde başarılı olan öğrenciler başarı durumlarına göre tercih yaparak bölümlere yerleştirilirler.

  Üniversitede zorunlu olarak bir yıllık dil hazırlık eğitimi yapılmaktadır. Dil hazırlık eğitiminde Kazakistanlı öğrenciler zorunlu olarak Türk Dili ve İngiliz Dili, Türkiyeli öğrenciler Kazak Dili ve Rus Dili, diğer ülke ve toplulukların vatandaşları ise Türk Dili ve Kazak Dili eğitimi almaktadırlar.

  Öğrencilerin Dil Öğretim Merkezinde gruplara göre almış oldukları dersler;

  TD (Türk Dünyası): Bu gruptaki öğrenciler farklı Türk topluluklarından ve aynı zamanda Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Macaristan gibi ülkelerden gelmektedirler. Bu öğrenciler, Kazak Dili ve Türk Dili eğitimi almaktadırlar.

  TK (Türk Kotası): Bu gruptaki öğrenciler Kazakistan vatandaşı olup Türk Dili ve İngiliz Dili eğitimi almaktadır.

  TR (Türkiye): Bu gruptaki öğrenciler Türkiye vatandaşı olup Kazak Dili ve Rus Dili eğitimi almaktadırlar.

  shapes
  shapes
  shapes