shape
  shape
  Жоғары оқу орнынан кейінгі білім бөлімі

  ЖОҒАРЫ БІЛІМНЕН КЕЙІНГІ ОҚУ БӨЛІМІ

  Жоғары білімнен кейінгі оқу бөлімінің миссиясы жоғары білімнен кейінгі білім берудің ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша озық білім беру бағдарламаларын қалыптастырудан және жүзеге асырудан тұрады.

   БӨЛІМ ҚЫЗМЕТІНІҢ МАҚСАТЫ

   Білім алушылардың таңдалған мамандық бойынша жоғары сапалы білім, бейімділік пен дағдылармен бірге тиісті дәреже мен біліктілік алуға бағытталған оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру.

  БӨЛІМНІҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТТЕРІ

  1. Оқыту үдерісінің сапасы мен тәжірибелік-бағдарлануына көзделген жоғары білімнен кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім беру саясатын қалыптастыру және жүзеге асыру;
  2. Бағдарламалардың мақсаттарына қол жеткізуге мүмкіндік беретін білім беру үдерісінің жаңа бәсекеге қабілетті технологияларын ендіру;
  3. Білім алушылардың кәсіби құзіреттілігін тереңдету.
  Балкибаева Гулзира Амангелдиевна

  gulzira.balkibayeva@ayu.edu.kz

  Балкибаева Гулзира Амангелдиевна

  Бөлім басшысы
  Адилбеков Рахымжан

  rakimzhan.adilbekov@ayu.edu.kz

  Адилбеков Рахымжан

  Әдіскер
  shapes
  shapes
  shapes